Het woningtoewijzingsbeleid van Woongoed GO is gebaseerd op het aanbodmodel. U, als woningzoekende, heeft hierin een actieve rol, u dient zelf te reageren op een woning. De beschikbare woningen worden aangeboden via onze website, via www.huizenopflakkee.nl  of de krant (Groot Goeree Overflakkee). Wel is het belangrijk dat u ingeschreven bent als woningzoekende. Klik hier om direct in te schrijven. 

Bij elke huurwoning vindt u o.a. de huurprijs en de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de woning. U kunt vervolgens schriftelijk of via onze website reageren binnen de aangegeven reactietermijn.

Toewijzing

Na de sluitingstermijn worden de binnengekomen reacties verwerkt. Er wordt gekeken welke woningzoekenden voldoen aan de passendheidscriteria genoemd bij de advertentie. Als de passendheidscriteria kloppen dan wordt aan degene met het hoogste aantal punten en het juiste inkomen de woning toegewezen. Komt u niet in aanmerking voor de woning dan ontvangt u geen reactie. U kunt wel op onze website zien dat de woning toegewezen is.

 Bezichtiging van de woning

De aspirant huurder heeft drie werkdagen bedenktijd en kan in die periode een afspraak plannen voor het bezichtigen van de woning. Als de woning wordt geweigerd, wordt de eerstvolgende geïnteresseerd woningzoekende met de meeste punten en het juiste inkomen benaderd.

 Als u de woning accepteert

Wilt u de woning vragen wij u aanvullende gegevens aan te leveren zoals de meest recente inkomensgegevens en dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Deze gegevens dient u mee te nemen en te overleggen tijdens een intakegesprek waarvoor wij een afspraak met u maken. Als wordt voldaan aan alle voorwaarden dan ontvangt u een definitieve toewijzing. Hierna plannen wij samen met u een afspraak voor het ondertekenen van het huurcontract en het uitreiken van de huissleutels.

Na de acceptatie van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende.

 Als u de woning niet accepteert

Een woning mag twee keer worden geweigerd. Wordt er een derde keer geweigerd, brengen wij 24 punten in mindering. Bij een vierde weigering vervalt uw inschrijving.