Woongoed GO streeft naar tevreden klanten en stelt alles in het werk om onenigheid of misverstanden te voorkomen. Toch is dit helaas niet altijd mogelijk. 

Een ontevredenheid of een klacht kan bestaan over diverse zaken, zoals uw woning, uw woonomgeving, het onderhoud, de huurprijs(verhoging), de dienstverlening of het achterwege blijven daarvan door Woongoed GO of door Woongoed GO ingeschakelde bedrijven. 

U kunt dit schriftelijk of online (online melden?  Klik op online melden onderaan deze pagina ) melden bij de directeur. Binnen veertien dagen zal de directie de klacht in behandeling nemen. U wordt dan, indien nodig, uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en te bespreken met betrokkenen. Uw klacht kan dan goed worden bekeken/onderzocht waarna de klacht dan binnen de tussen u en Woongoed GO afgesproken termijn kan worden afgehandeld. 

Het is belangrijk dat u in uw brief het volgende vermeld: 
Naam en adres 
De dagtekening 
De aanleiding van de klacht 
Een omschrijving van het handelen of nalaten waarover u klaagt 

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld door Woongoed GO dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Federatieve klachtencommissie voor een bindend advies. 

Federatieve Klachtencommissie 
De Klachtencommissie functioneert als een onafhankelijke instantie. Haar taak is te adviseren over de klachten aan de betreffende woningbouwcorporatie. Het is aan de betreffende corporatie het advies van de Klachtencommissie al dan niet op te volgen. Als de corporatie het advies niet opvolgt, moet dit goed onderbouwd zijn. 

De Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee heeft een  Reglement klachtencommissie definitief vastgesteld. Deze regeling geldt dus ook voor Woongoed GO. 

U kunt uw klacht richten aan de secretaris van de Woningbouwfederatie: 
Secretaris van de Woningbouwfederatie
p/a FidesWonen
Postbus 9
3240 AA MIDDELHARNIS

Komt u er ook met de Federatieve Klachtencommissie niet uit, dan kunt u het geschil over de klacht voorleggen aan de kantonrechter. 

Wilt u alles nog eens rustig nalezen, dan kunt u  hier de informatiefolder 'Klachten melden' downloaden.

Online klacht melden