De werkorganisatie is onderverdeeld in drie afdelingen: Bedrijfsbeheer, Projecten en Techniek en Woondiensten. De directeur-bestuurder vormt samen met drie afdelingsmanagers het managementteam (MT). Er werken 24 medewerkers bij Woongoed GO (18,9 fte). Woongoed GO is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Woongoed GO onderschrijft de Aedescode.