Het ophalen van het huisvuil wordt verzorgd door de gemeente Goeree Overflakkee. Iedere woning heeft hiervoor vuilcontainers ter beschikking. Sommige appartementencomplexen hebben een ondergrondse vuilcontainer. Hiervoor heeft u een pasje nodig. Dit pasje wordt  uitgereikt door de gemeente GO. Woongoed GO heeft geen milieupassen meer beschikbaar op kantoor. 

Als u gebruik maakt van een ondergrondse afvalcontainer bij uw complex kunt u voortaan een milieupas aanvragen bij de Gemeente Goeree Overflakkee. Klik op  Gemeente Goeree Overflakkee om een milieupas online te bestellen. Uiteraard kunt u de milieupas ook telefonisch aanvragen op het gemeentehuis (T 140187).

Mocht u problemen hebben met uw vuilcontainers of met de ondergrondse vuilcontainer dient u contact op te nemen met de gemeente Goeree Overflakkee.