Woongoed GO biedt u de mogelijkheid uw huurwoning aan te passen naar uw eigen wensen. Hieraan zijn spelregels verbonden. Ook voor het afwerken van uw vloer is het ZAV-beleid van Woongoed GO leidend. 

Voor het aanbrengen van harde vloer afwerking moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

Bouwkundig
• De totale dikte van de vloer is niet meer dan 15 mm, inclusief de onderlaag.
• Om geluidsoverdracht te voorkomen, houdt u de vloerafwerking vrij van de wanden.
• Voor het bevestigen van de vloer schroeft of spijkert u niet in de ondervloer. Er kunnen 
namelijk leidingen in de vloer liggen.
• Kruipruimten dienen toegankelijk te blijven.
• Zonder schriftelijke toestemming worden deuren niet ingekort of op enigerlei wijze      verandert.
• U draagt zorg voor een goede kierafdichting van de vloerwandaansluiting, ter voorkoming  van tocht en schimmelvorming.
• Plavuizen, vloertegels en andere steenachtige materialen zijn alleen toegestaan in
eengezinswoningen en op de onderste woonlaag van gestapelde bouw (zoals hoogbouw en appartementsgebouwen).
• Laminaat, parket, zeil en vinyl is toegestaan in eengezinswoningen en gestapelde bouw. Voor gestapelde bouw geldt echter dat dit vanaf de eerste verdieping alleen is toegestaan, als u een goede geluidsisolerende onderlaag aanbrengt, die een contactgeluidisolatie bereikt van minimaal 10 dB.
• Laat u hierover goed informeren bij de vakhandel en zorg er voor dat u een omschrijving of certificaat heeft waaruit blijkt hoe hoog de geluidsisolerende capaciteit van de gekozen onderlaag is.

Onderhoud
• U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties van de vloerafwerking.
• Het is mogelijk dat wij wegens onderhoudswerkzaamheden u later vragen de vloer geheel of gedeeltelijk te verwijderen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor de schade aan de zelf aangebrachte vloerafwerking. Indien nodig verwijdert u de vloerafwerking zelf.

Verhuur/technische eisen
• De nieuwe vloerafwerking mag in geen geval geluidsoverlast veroorzaken bij de     omliggende woningen. Zijn er ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch gegronde (geluids)klachten? Dan dient u alsnog de vloerafwerking te verwijderen.
• Huurder verplicht zich de nodige maatregelen te treffen, waaronder het gebruik van gepast schoeisel om te voorkomen dat buren overlast ondervinden van contactgeluiden.
• Neemt de nieuwe huurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst de vloerafwerking niet van u over? Of is er nog geen opvolgende huurder bekend? Dan verwijdert u de vloerafwerking inclusief de onderlagen en eventuele overige aanpassingen in zijn geheel. U Levert de standaard vloer onbeschadigd en vrij van lijmresten op.