Ventileren is van groot belang voor de luchtkwaliteit in uw woning. Frisse lucht is nodig voor planten, voor gasapparaten (fornuis) en natuurlijk voor uw eigen gezondheid en die van uw gezin en huisdieren. Voldoende ventileren is bovendien belangrijk om vochtoverlast te voorkomen. In veel woningen zijn ventilatieroosters aangebracht. Ventilatieroosters horen altijd open te staan!

Het is van belang om kamers, waar mensen langere tijd aanwezig zijn (bijvoorbeeld de woonkamer en slaapkamers) goed te ventileren door de ventilatieschuiven of klepramen te openen of een raam op een kiertje te zetten (om inbraak te voorkomen, moet u ’s nachts en als u de woning verlaat alles wel goed afsluiten). Daarnaast is het van belang dat u uw woning regelmatig goed lucht. De beste manier om te luchten is door uw ramen voor en achter gedurende een half uur tegen elkaar open te zetten. Om onnodig energieverlies te voorkomen, kunt u van tevoren de thermostaat laag zetten. Luchten is even belangrijk als ventileren. Dit geldt voor alle woningen en met name voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen.

Mechanische ventilatie
Sommige woningen zijn voorzien van individuele of centrale mechanische ventilatie. Hierbij wordt via een afvoerkanaal vuile en vochtige lucht uit keuken, douche en toilet automatisch afgezogen. De aanvoer van verse lucht vindt plaats via de ventilatieroosters en/of klepraampjes in de kozijnen.
Hoe regelt u de individuele mechanische ventilatie?
De bedieningsknop voor de mechanische ventilatie zit meestal in de keuken. U kunt de mechanische ventilatie op twee en in sommige woningen op drie standen zetten:

  • Normale afzuiging
  • Extra afzuiging, bijvoorbeeld bij koken en douchen
  • Minimale afzuiging, bijvoorbeeld als nachtstand (deze stand is niet overal aanwezig)

De mechanische ventilatie moet altijd aan blijven staan. Ook al staat de knop op stand 0, dan nog is er geringe afzuiging.
Alleen in geval van nood (bijvoorbeeld bij een milieuramp) kan het nodig zijn dat u de ventilatie-installatie moet uitschakelen. Omdat in de meeste woningen de stekker van de ventilatie-unit niet zomaar bereikbaar is, moet u hiervoor de hoofdschakelaar in de meterkast uitschakelen.

Voorschriften bij gebruik
U kunt de afzuigventielen van de mechanische ventilatie zelf schoonmaken door ze met een doekje af te nemen. U kunt ze er ook uithalen door ze voorzichtig naar voren te trekken. Let u er dan wel op, dat u ze weer op de oorspronkelijke plaats terugzet (nooit meerdere ventielen tegelijk verwijderen). De ventielen zijn namelijk verschillend afgesteld, afhankelijk van de hoeveelheid lucht die in de ruimte moet worden afgevoerd.

Het is niet toegestaan om een wasdroger op de mechanische ventilatie of een natuurlijk ventilatiekanaal aan te sluiten. Wilt u een wasdroger aanschaffen, neem dan een condensdroger. Daarbij is afvoer van lucht niet nodig. Heeft u een gewone droger, voer dan de vochtige lucht af met een slang rechtstreeks via een raamopening naar buiten.

Er mag alleen een wasemkap zonder motor op de mechanische ventilatie worden aangesloten. Een wasemkap met motor ontregelt het ventilatiesysteem volledig. In de keuken is voor een wasemkap vaak een tweede afzuigopening aanwezig. Indien u een wasemkap met motor wenst in een woning met mechanische ventilatie, dan is een zogenaamde recirculatiekap de enige goede oplossing. Voor het aansluiten van de apparatuur dient u vooraf een vergunning aan te vragen bij onze corporatie.