Op Goeree Overflakkee zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. Omdat er niet genoeg woningen zijn, is het belangrijk om de vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het kan voorkomen dat u dringend (andere) woonruimte nodig heeft, U kunt dan in aanmerking komen voor extra punten in verband met urgentie. Deze extra urgentiepunten worden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.

Het aantal extra punten dat gegeven wordt, geeft de mate van urgentie weer en levert de aanvrager een aantal jaar voorsprong op ten opzichte van woningzoekenden die regulier punten opbouwen. Het is geen garantie voor huisvesting binnen kortere termijn. Als er extra punten zijn toegewezen, dient de aanvrager net als reguliere woningzoekenden te reageren op woningen die via het aanbodmodel met een advertentie aangeboden worden.

U komt niet in aanmerking voor urgentie:

-       Bij een relatiebreuk of echtscheiding zonder kinderen.

-       Als u gaat trouwen of samenwonen.

-       Als er sprake is van zwangerschap of gezinsvorming.

-       Afstand wonen en werk.

-       Vrijwillige verkoop van uw eigen woning.

-       Niet woonachtig op Goeree Overflakkee.

 U kunt wel voor urgentie in aanmerking komen in geval van:

-           Medische of psychosociale problematiek. Uitsluitend als de medische of                    psychosociale problematiek sterk verbonden is aan omstandigheden in de huidige woonruimte of woonomgeving. 

-           Als u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt.

-           U verblijft in een blijf-van-mijn-lijfhuis.

-           U buiten uw schuld om zodanige financiële problemen heeft dat u aan de verplichting van het betalen van de huur van uw huidige woonruimte niet meer kunt voldoen.

-           Bij echtscheiding of beëindiging van het samenwonen als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

De  voorwaarden voor het aanvragen van urgentie zijn:

-           U moet 18 jaar of ouder zijn en op Goeree Overflakkee woonachtig zijn.

-           U en uw eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.

-           Het verzamelinkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 38.035 per jaar (2019).

-           U heeft geen overlast veroorzaakt en u heeft geen huurschuld. Een uitzondering is een huurachterstand waarvoor een betalingsregeling getroffen is die wordt nagekomen.

-           De situatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt is niet door uw toedoen ontstaan en het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.

Aanvraag extra punten i.v.m. urgentie

U dient een schriftelijk urgentieverzoek in te dienen door het invullen van het urgentie aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden. U stuurt dit volledig ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken op naar: Woongoed GO, Postbus 98, 3240 AB MIDDELHARNIS t.a.v. de urgentiecommissie.

Voor meer informatie kunt u de urgentieregeling downloaden.