Woongoed GO houdt één keer per jaar een stakeholdersoverleg.

De Aedes- en Governance code schrijven voor dat woningcorporaties jaarlijks met hun stakeholders van gedachten wisselen over hun rol en positie in de maatschappelijke samenleving op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

U kunt het verslag van het stakeholdersoverleg 2016 en 2017 downloaden.