Voor sommige mensen is het elke maand een puzzel om behoorlijk rond te komen met het inkomen. Door verlies van een baan, een echtscheiding of een te grote uitgave kan er een schuld ontstaan of kan de schuld steeds hoger oplopen. Indien u maand in maand uit, moeite heeft met het rondkomen met uw inkomen dan is het goed uw financiële situatie te bekijken met een deskundige op het gebied van financiële dienstverlening.

Gemeente GO    

De gemeente GO biedt hulp aan wanneer u schulden heeft. Klik op hulp bij schulden. 

Daarnaast heeft de gemeente GO een cliëntenplatform ingesteld om de belangen te behartigen van mensen die een beroep moeten doen op Bijstand, IOW, IOAZ en andere regelingen uit het gemeentelijk minimabeleid. De leden van het cliëntenplatform zijn personen die cliënt zijn bij de gemeentelijke sociale dienst, afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente. Klik op cliëntenplatform voor meer informatie.

Nibud

Op de website http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/  van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) leest u meer over wat u kunt doen om uit de schulden te komen. U vindt er informatie over het maken van een begroting en een inventarisatie van uw schulden.

Budgetcoach

Ook kunt u de hulp inschakelen van een budgetcoach. http://www.budgetcoachdeeilanden.nl/