Op 12 december 2016 hebben de vier woningcorporaties op Goeree-Overflakkee een intentieovereenkomst getekend. In de intentieovereenkomst wordt afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gehouden om de mogelijkheden te onderzoeken van een juridische fusie van de vier woningcorporaties op Goeree-Overflakkee. Dit haalbaarheidsonderzoek zal door een onafhankelijke externe deskundige worden uitgevoerd en wordt naar verwachting mei 2017 afgerond. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen de vier woningcorporaties moeten beslissen of een fusietraject wordt ingegaan of niet. De huurders hebben via hun huurdersverenigingen instemmingsrecht.