De Raad van Commissarissen zijn de toezichthouders van de vereniging. De benoeming en haar werkwijze zijn geregeld in het  Reglement Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
  • Dhr H.D. Wielaard (voorzitter)
  • Dhr T. Abbo (kwaliteitszetel huurders)
  • Mevr. I.H.M. Drenth-Stoop (kwaliteitszetel huurders)
  • Mevr. B.F.L. Vermaas-van de Bilt
Het aftreedtrooster van de Raad van Commissarissen 
 
Voor de Raad van Commissarissen zijn profielschetsen vastgesteld. U kunt deze hier downloaden: