Het komt soms voor dat er tussen buren of bewoners irritaties ontstaan. Dit kan over kleine zaken gaan, zoals het tijdstip waarop het vuil wordt buitengezet, maar ook over grote storende zaken, zoals geluidsoverlast door harde muziek.

Wanneer u overlast heeft, is het belangrijk dat u dat tijdig laat weten aan de veroorzaker. Misschien is hij of zij er helemaal niet van bewust en kan er dus eenvoudig een oplossing worden gevonden. Als er sprake is van blijvende of hevige overlast die niet onderling kan worden opgelost, zijn er een aantal stappen die u, eventueel samen met de woonconsulent van Woongoed GO kunt ondernemen.

Het is niet de bedoeling, dat Woongoed GO ingrijpt bij iedere irritatie tussen huurders onderling. Omwonenden moeten eerst zelf proberen afspraken te maken met een overlastveroorzaker, eventueel via inschakeling van de politie. Levert dit niets op, dan stelt Woongoed GO, zo mogelijk als het een huurder betreft, de overlastveroorzaker een termijn waarbinnen de overlast moet ophouden. Houdt de overlast daarna aan, dan schakelen wij de rechter in. De rechter komt dus pas in beeld, als omwonenden en de verhuurder hun best hebben gedaan om de overlast aan te pakken.