Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de heren J.N. Goedegebuur (waarnemend directeur), C.J. van Dam en M.P.C. ten Have, respectievelijk manager van de afdeling Bedrijfsbeheer, Projecten en Techniek en Woondiensten.