‘Sociale Volkshuisvesting een gezamenlijk belang’

Woongoed GO heeft een nieuw ondernemingsplan. De titel is niet alleen een statement, maar een feit. Met de andere drie woningbouw verenigingen op ons eiland, de Huurderverenigingen, de gemeente Goeree-Overflakkee en de andere belanghebbenden zijn we daarvan doordrongen. Ook de nieuwe wet- en regelgeving 2015 noopt tot bundeling van krachten, immers een gezamenlijk belang. En dat geldt ook de toekomst. In het belang van huurders en woningzoekenden, vandaar de titel.

Ons motto ‘in een huis van Woongoed GO daar blijf je in wonen’, is niet veranderd. Immers onze woningen staan er kwalitatief prima bij en zijn geschikt om langdurig in te blijven wonen. Ook als de huurder wat ouder wordt en het met de gezondheid minder gaat.

Kwaliteit van betaalbare huurwoningen, een hoge kwaliteit dienstverlening en lage bedrijfslasten staan voorop bij de uitvoering van ons ambitieuze programma de komende jaren.

Het Ondernemersplan is te downloaden.