Iedereen van 18 jaar en ouder kan lid worden van woningbouwvereniging Woongoed GO. Hiervoor is het niet noodzakelijk, dat men huurder is van onze vereniging of als woningzoekende staat ingeschreven.
Om ingeschreven te staan voor een woning hoeft u dus geen lid te zijn. U komt ook niet eerder in aanmerking voor een woning omdat u lid bent. Er bestaat wat het lidmaatschap betreft een scheiding tussen verenigingsactiviteiten en bedrijfsactiviteiten.

U kunt zich middels het aanmeldingsformulier lidmaatschap als lid aanmelden. Dit formulier kunt u opvragen via 0187-471071 of info@woongoedgo.nl  Als lid bent u jaarlijks contributie verschuldigd ad. € 10 per jaar (prijswijzigingen voorbehouden). Indien de contributie niet op tijd wordt voldaan, volgt uitschrijving als lid van onze vereniging.

Indien u lid bent en er vindt een wijziging plaats, zoals verhuizing of overlijden, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.