Woongoed GO heeft diverse kengetallen voor u ter beschikking. Hierbij gaat het o.a. om de volgende gegevens:

- Gegevens/overzicht woningbezit (incl. woningtypen en aantallen, waardenoverzicht, e.d.)
- Kwaliteit (onderhoud woningen)
- Financiële gegevens Woongoed GO
- Personeel en organisatie
- Stakeholders
- Scores KWH-huurlabel
- Woningtoewijzing

Onderstaand vindt u een overzicht.

Aantal verhuureenheden in exploitatie per 31 december 2016

Kengetallen Totaal
Huurwoningen 2.538
Woongelegenheden 76
Totaal woningen  2.614
Garages

207

Overige gebouwen 29
   
Totaal aantal verhuureenheden 2.850