Het doel van passend toewijzen is dat huishoudens die afhankelijk zijn van het huren van een sociale huurwoning een woning huren met een huurprijs die past bij het inkomen. Dit moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag niet te hoog oploopt. Dus Woongoed GO mag u uitsluitend huisvesten in een huurwoning die qua huurprijs past bij uw inkomen.

Zoekt u een sociale huurwoning?

Hieronder kunt u zien tegen welke prijs u maximaal mag huren. Bent u jonger dan 23 jaar? Als uw huurprijs hoger dan € 424,44 is, dan hebt u geen recht op huurtoeslag. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten.

* Voor alle benoemde bedragen geldt een prijspeil van 2019. Jaarlijks stelt de overheid in januari het prijspeil bij.

** Het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel voor de grootte van het huishouden).

*** Kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten.

Huishoudens die op basis van het inkomen mogelijk recht hebben op huurtoeslag krijgen een woning toegewezen uit de goedkope en betaalbare woning voorraad. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 651.

Huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens t/m € 38.035 kunnen een woning toegewezen krijgen in de goedkope, betaalbare en dure voorraad tot € 720,42.

Bij het aanbieden van een goedkope of betaalbare woning krijgt de woningzoekende met recht op huurtoeslag voorrang.

Bij het aanbieden van een dure woning krijgt de woningzoekende met een inkomen boven de huurtoeslaggrens voorrang.

Wordt een dure huurwoning in eerste instantie niet verhuurd aan een woningzoekende met een inkomen boven de huurtoeslaggrens, wordt het 2 hurenprincipe toegepast. De huurprijs van de woning wordt aangepast aan de aftoppingsgrens en wordt aan een woningzoekende met recht op huurtoeslag verhuurd.