Voordat u reageert op een woning is het aan te raden dat u ingeschreven staat als woningzoekende. U bouwt dan namelijk punten op. Deze punten geven de rangorde aan bij woningtoewijzing. Degene met de meeste punten heeft voorrang.  Iedereen van 18 jaar of ouder, of gehuwd, kan zich inschrijven. 

Inschrijving gebeurt door middel van het inschrijfformulier. Klik op inschrijfformulier om direct aan te melden als woningzoekende. De kosten van inschrijving bedragen eenmalig € 25 en kunnen via IDEAL worden voldaan.

Na het invullen van alle gegevens en het betalen van het inschrijfgeld ontvangt u een inschrijfbevestiging. 

Puntenopbouw

Vanaf de inschrijfdatum (datum waarop het inschrijfgeld is voldaan) worden punten opgebouwd. Bij aanvang ontvangt u 1 punt en vervolgens 1 punt per maand. Starters op de woningmarkt (inwonend bij ouders) ontvangen éénmalig 12 punten extra.

Publicatie van woningen

De huurwoningen die beschikbaar komen, worden wekelijks op dinsdag gepubliceerd op deze website en op www.huizenopflakkee.nl.  Het woningaanbod wordt ook wekelijks middels een advertentie in het huis-aan-huisnieuwsblad Groot Goeree-Overflakkee gepubliceerd. Gedurende de periode van het plaatsen van de woningen op de website tot de week daarna dinsdagmorgen 8 uur kunt u dus reageren. Hierna is de reactietermijn gesloten.

Reageren op beschikbare huurwoningen

U kunt per ronde op alle woningen reageren, mits u tot de doelgroep behoort en voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie. Indien u niet binnen de doelgroep valt, en u voldoet niet aan de voorwaarden, komt u niet voor de woning in aanmerking en wordt u deze woning ook niet aangeboden.

N.b. omdat bij woningtoewijzing het inkomen van belang is, is een recente inkomensverklaring van de belastingdienst noodzakelijk. Vraagt u deze alvast aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543.

Reageren via de website

Op onze website en www.huizenopflakkee.nl ziet u een overzicht van beschikbare woningen, de huurprijs en een korte omschrijving van de woning. Als u klikt op een woning van uw keuze vindt u verdere details van de woning. Tevens wordt aangegeven voor wie de woning bedoeld is, evenals overige voorwaarden voor toewijzing. Valt u binnen de doelgroep, voldoet u aan de voorwaarden en wilt u graag in aanmerking komen voor de woning dan vindt u onderaan de webpagina een ‘reageerknop’ naar het reactieformulier.

Reageren via de krant

Het woningaanbod wordt wekelijks aangeboden in de huis-aan-huisnieuwsblad Groot Goeree-Overflakkee. Wilt u reageren op een woning dan kunt u dit doen via onze website of schriftelijk, waarbij u de volgende gegevens vermeld: NAW-gegevens, geboortedatum, inschrijfnummer, telefoonnummer, emailadres, gezinssamenstelling, gezamenlijk bruto jaarinkomen en uiteraard op welke woning u reageert. Bedenk wel dat als u schriftelijk reageert uw reactie op dinsdagmorgen voor 8 uur bij ons aanwezig moet zijn.

Toewijzing

Na de sluitingstermijn worden de binnengekomen reacties verwerkt. Er wordt gekeken welke woningzoekenden voldoen aan de passendheidscriteria. Als de passendheidscriteria kloppen dan wordt aan degene met het hoogste aantal punten en het juiste inkomen de woning toegewezen. Komt u niet in aanmerking voor de woning dan ontvangt u geen reactie.

Bezichtiging van de woning

De aspirant huurder heeft drie werkdagen bedenktijd en kan in die periode een afspraak plannen voor het bezichtigen van de woning. Als de woning wordt geweigerd, wordt de eerstvolgende geïnteresseerde woningzoekende met de meeste punten en het juiste inkomen benaderd.

Als u de woning accepteert

Wilt u de woning, dan vragen wij u aanvullende gegevens te tonen zoals de meest recente inkomensgegevens en uw geldige legitimatiebewijs. Deze gegevens dient u mee te nemen en te overleggen tijdens een intakegesprek waarvoor wij een afspraak met u maken.
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan ontvangt u een definitieve toewijzing. Hierna plannen wij samen met u een afspraak voor het ondertekenen van het huurcontract en het uitreiken van de huissleutels.

Na de acceptatie van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende.

Als u de woning niet accepteert

Een woning mag twee keer worden geweigerd. Wordt er een derde keer geweigerd, brengen wij 24 punten in mindering. Bij een vierde weigering vervalt uw inschrijving.