Jaarlijks per 1 juli wordt de huurverhoging vastgesteld. Hoe hoog deze huurverhoging is, hangt af van wat de overheid besluit. Daarnaast hangt de huurverhoging af van het beleid van Woongoed GO. In ieder geval mag voor de gereguleerde huurwoningen de huurverhoging nooit hoger zijn dan wat de overheid besloten heeft. Voor de vrije sector bepaalt Woongoed GO de huurverhoging. Jaarlijks voor 1 mei dient u een aanzegging van de wettelijke huurverhoging te hebben ontvangen.