U kunt Huurtoeslag aanvragen als uw huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u tenminste ouder zijn dan 18 jaar, de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning bezitten. Bovendien moet u ingeschreven staan in het Bevolkingsregister (GBA) op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt. Daarnaast is de toekenning afhankelijk van:

  • de hoogte van uw huur én de hoogte van het gezamenlijke belastbaar jaarinkomen
  • de hoogte van het gezamenlijk eigen vermogen.

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst, tel. 0800-0543 of via www.toeslagen.nl.

U ontvangt voor 1 juli een nieuwe beschikking huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt. Als de Belastingdienst de gegevens niet goed of niet op tijd heeft ontvangen, verzoekt de Belastingdienst u alsnog zélf de nieuwe huurprijs door te geven. U ontvangt dan van de Belastingdienst een apart bericht. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Belangrijk: voorkom dat u huurtoeslag moet terugbetalen!

Voorkom dat u later geld moet terugbetalen en bereken uw inkomen opnieuw. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

Wilt u hulp bij het berekenen van uw inkomen? Ga dan naar het belastingkantoor in uw regio. Als u lid bent van een vak- of ouderenbond, kunt u ook daar terecht. Neem uw laatste aangifte en aanslag inkomstenbelasting mee, en ook de brieven over de hoogte van uw toeslagen van voorgaand jaar. U kunt ook de BelastingTelefoon bellen: 0800 - 0543, van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.