Wat houdt dat in?
Bij het uitreiken van de sleutels van de door u gehuurde woning wordt een huurovereenkomst ondertekend. Bij de huurovereenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden, de opnamestaat en eventueel een overnameformulier toegevoegd.

De algemene huurvoorwaarden
In de algemene huurvoorwaarden staan de voorwaarden beschreven waaraan de huurder en verhuurder zich dienen te houden. In deze algemene voorwaarden staan als het waren de spelregels. Klik op de link om de algemene huurvoorwaarden te downloaden.

De opnamestaat
Woongoed GO heeft vooraf kwaliteitsniveaus voor woningen vastgelegd. Voordat u de woning huurt, heeft de opzichter aan de hand van die kwaliteitsniveaus bekeken welke gebreken of veranderingen er zijn. De opzichter legt dit vast in zijn opnamerapport. De gebreken worden verholpen en de veranderingen die in de woning aangebracht zijn worden vastgelegd in de opnamestaat van het gehuurde. Op de opnamestaat wordt dus exact aangegeven in welke staat u de woning van Woongoed GO huurt. Als u de woning verlaat wordt de opnamestaat gebruikt om vast te stellen dat u de woning in ‘goede’ staat achterlaat.

Energielabel
Tevens ontvangt u het energielabel van de woning. Klik hier voor meer informatie over het energielabel.

Overname goederen
Als er sprake is van overname van goederen of aangebrachte voorzieningen door de nieuwe huurder, worden deze op een overnameformulier vastgelegd. De nieuwe huurder neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor deze goederen of aangebrachte voorzieningen over.