Schriftelijk opzeggen
De huur van uw woning dient u schriftelijk op te zeggen. U kunt hiervoor het formulier huuropzegging downloaden en voorzien van uw handtekening terugsturen naar:

Woongoed GO
Postbus 98
3240 AB Middelharnis

Let op: Als u samen met uw partner het huurcontract heeft getekend, moet u ook beiden de huuropzegging ondertekenen!

U kunt natuurlijk ook zelf een brief sturen. Vergeet niet uw (mobiele) telefoonnummer en uw correspondentie-adres te vermelden. U kunt uw brief, voorzien van uw handtekening, terugsturen naar bovengenoemd adres.

Opzegtermijn
De opzegtermijn is één maand. Als u bijvoorbeeld op de 5e van de maand de huur opzegt, kan de huur op de 5e van de maand daarop eindigen. De maand opzegtermijn gaat in op het moment dat Woongoed GO de brief heeft ontvangen. Wilt u zaken laten overnemen door de nieuwe huurder, dan is het verstandig om zo vroeg mogelijk op te zeggen. Op die manier is de kans het grootst dat er tijdig een nieuwe huurder bekend is met wie u de overname kunt regelen.

Bevestiging van de huuropzegging
Zodra uw huuropzegging is ontvangen, stuurt Woongoed GO u een bevestigingsbrief. Wij vermelden daarin de einddatum van de huurovereenkomst. De afdeling Woondiensten neemt contact met u op om een afspraak te maken met de opzichter, zodat de vooropname kan plaatsvinden.

Inspectie van de opzichter
Een opzichter van Woongoed GO zal twee keer bij u langs komen. Eén keer om samen met u te bepalen welke aanpassingen u moet verrichten om de woning in ‘goede’ staat terug te brengen, de zogenoemde vooropname. De tweede keer is om te controleren of u de gemaakte afspraken hierover bent nagekomen, de zogenoemde eindopname.
Indien u vragen heeft over de oplevering van de woning, of u wilt graag weten of u op de goede weg bent voor de oplevering, dan bestaat de mogelijkheid om voor de eindopname een tussenopname te laten plaatsvinden. Dit dient u zelf kenbaar te maken.

Indien er punten niet in orde zijn, zal de vertrekkende huurder de rekening ontvangen. Soms kunt u met een volgende huurder afspraken maken over overname van veranderingen aan de woning en/of inboedel. De opzichter kan u informatie geven over de voorwaarden die hieraan zijn verbonden.

Staat van de woningen en overname
Hoe u de woning op moet leveren, is per huuropzegging anders. Dit hangt af van diverse factoren. Zo kan het zijn dat u in het verleden toestemming heeft gekregen bepaalde aanpassingen (zelf aangebrachte voorzieningen, zav) te doen, die u vervolgens mag laten zitten bij huuropzegging. Of zo kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd hoeven te worden omdat het wellicht overgenomen wordt door een nieuwe huurder. U hoeft de woning dus niet altijd in originele staat terug te brengen, het is dus maatwerk. Tevens beoordeelt de opzichter of de door u zelfaangebrachte voorzieningen (zav) kunnen worden overgenomen door Woongoed GO. Download de folder ZAV-beleid voor meer informatie.

Bij overname brengt Woongoed GO u in contact met de nieuwe huurder. Mocht een volgende huurder nog niet bekend zijn indien de opzegdatum nadert, en dus overname door een nieuwe huurder niet mogelijk is, moet u de werkzaamheden/aanpassingen voor die tijd uitvoeren. De opzichter of u, als huurder, maakt vervolgens met u een afspraak voor een eindopname. Deze eindopname is op of rond de datum dat de huurovereenkomst eindigt. U kunt de sleutels dan bij de opzichter inleveren.

De eindafrekening
Uiterlijk 30 dagen na inlevering van de sleutels ontvangt u de eindafrekening. Hierin verrekenen wij eventuele tegoeden met kosten. Houdt u er rekening mee dat u het jaar na de verhuizing nog een servicekostenafrekening krijgt voor de periode dat u de woning heeft gehuurd.

Tot slot
Let op: U dient zelf uw verhuizing door te geven aan uw gas- water- en energieleverancier en uw verzekeringsmaatschappij, bank en andere voor u belangrijke instanties.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen, download de informatiefolder 'Huur opzeggen'.