Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. Als u een samenlevingscontract heeft, dan kunt u direct het medehuurderschap aanvragen. In alle andere gevallen komt de persoon, waarmee u samenwoont, pas na twee jaar in aanmerking voor het medehuurderschap.

Rechten en plichten
Geregistreerde medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zij zijn mede-aansprakelijk voor het betalen van de huur en het in goede staat opleveren van de woning bij verhuizing. Daar staat tegenover dat een medehuurder net zoveel rechten heeft om in de woning te wonen als de hoofdhuurder.

Procedure
Wilt u in aanmerking komen voor het medehuurderschap? Stuur een kort briefje met een verzoek tot medehuurderschap aan Woongoed GO. Zet in de brief de namen van de huurder en de medehuurder, adres en telefoonnummer en onderteken beiden de brief.

Bijlage 1: Een verklaring van burgerzaken, waaruit blijkt dat u inmiddels meer dan twee jaar samenwoont.

Stuur uw brief met bijlage naar Woongoed GO, Postbus 98, 3240 AB Middelharnis.

Wij zorgen vervolgens dat de huurovereenkomst wordt aangepast. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling woondiensten, tel. 0187-471071.