Zodra er een huurachterstand van één maand wordt vastgesteld, wordt door Woongoed GO een aanmaning verstuurd. U krijgt dan 8 dagen de tijd om te betalen. Indien u niet binnen genoemde termijn betaalt, ontvangt u een pré-incassobrief van de deurwaarder. U krijgt dan opnieuw 14 dagen de tijd om de huurachterstand te voldoen. In deze brief wordt aangegeven hoe hoog de incassokosten zijn. Als u dan nog niet betaald heeft, wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder.

Betalingsregeling
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. U dient dan zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van de afdeling Huurincasso via telefoonnummer 0187-471071 om een oplossing te vinden voor het betalingsprobleem. In gezamenlijk overleg zal dan een oplossing voor het betalingsprobleem worden gezocht. Het treffen van een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. Wanneer u deze betalingsafspraak niet nakomt, dan geven wij onze vordering direct in handen van de deurwaarder. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening. Dit betekent voor u, de deurwaarderskosten die minimaal 20% bedragen van het verschuldigde bedrag aan huur.