De Ledenraad bestaat uit minimaal elf en maximaal vijftien door de ledenvergadering gekozen leden. De bevoegdheden van de Ledenraad zijn in de statuten vastgelegd. De Ledenraad heeft binnen de vereniging een aantal belangrijke bevoegdheden. Zo keurt de Ledenraad onder andere de begroting en de jaarrekening goed. Per periode wordt de Ledenraad bij de ontwikkeling van het beleidsplan betrokken. 

 De ledenraad bestaat uit de volgende personen:
 • De heer J. van Gurp
 • De heer C.M. van der Jagt
 • De heer F. Lodder
 • De heer J. Mackloet
 • Mevrouw E. van Putten-Knops
 • De heer A.M. Stolk
 • De heer M. Struik 
 • De heer  A.J.M. van der Valk 
 • De heer B.W. Kalkman

 • De heer T.J. van Rossum 

 • De heer P.G. Schrijver

De profielschets van de ledenraad kunt u hier downloaden. Het volgende aftreedrooster  is vastgesteld.