Woongoed GO heeft huurwoningen in de woonkernen Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge, Stad aan ’t Haringvliet en Oude Tonge. Deze kernen zijn gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee vormt de schakel tussen de zuidvleugel van de Randstad en de Delta. Ruimte en rust zijn twee hoofdbestanddelen waaruit het gezonde leven op het landelijke Goeree-Overflakkee bestaat.

Middelharnis/Sommelsdijk
Middelharnis en Sommelsdijk vormen middelpunt van Goeree-Overflakkee. Middelharnis voorziet in diverse regionale voorzieningen.
In het waterrijke gebied rond Middelharnis voert de watersport de boventoon. De dorpen Middelharnis en Sommelsdijk zijn tegen elkaar aangebouwd en hebben dezelfde structuur. De dorpen vormen mede door het oorspronkelijke karakter een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Stad aan 't Haringvliet/Nieuwe Tonge
Op enkele kilometers afstand van Middelharnis liggen de landelijke dorpen Nieuwe Tonge en Stad aan 't Haringvliet. Stad aan 't Haringvliet is gelegen aan het Haringvliet. Door deze ligging beschikt het dorp over een haven. Maar ondanks de ligging aan het water is Stad aan 't Haringvliet een specifiek landbouwdorp. De haven is nu meer bestemd voor de watersport.

In Nieuwe Tonge trekt de pittoreske kerkring de aandacht. De mogelijkheden voor waterrecreatie zijn groot in het nabijgelegen Battenoord. Stad aan 't Haringvliet en Nieuwe Tonge voorzien in een beperkt aantal voorzieningen: o.a. enkele winkels (Nieuwe Tonge), kerken en religieuze instellingen, primair onderwijs. De dorpen vormen mede door het oorspronkelijke karakter een aantrekkelijke en rustige woonomgeving.

Oude Tonge
Oude Tonge is de meest oostelijk gelegen woonkern van Goeree-Overflakkee. Oude Tonge voorziet in diverse regionale voorzieningen: o.a. winkelcentrum, kerken en religieuze instellingen, primair- en vervolg middelbaar onderwijs. Oude Tonge heeft ook een jachthaven. De recreatie en het toerisme zijn dan ook voor een groot deel op de watersport gericht. Het dorp vormt, vooral dankzij de ligging, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.