Huurdersinformatie huurverhoging 2019

Op 1 juli is de jaarlijkse huurverhoging. Volgens de uitgangspunten van het ministerie mag de maximale huursomstijging  2019 voor sociale huurwoningen 2,6% zijn (inflatie 2018: 1,6% + de extra algemene huurverhoging van 1,0%). De huursomstijging wordt bepaald door de huurstand van 01-01-2019 te vergelijken met de huurstand van 01-01-2020.

Op sociaal woningniveau mag maximaal een huurverhoging gevraagd worden van 4,1% (inflatie 1,6% + 2,5%).

Voor inkomens boven €42.436 geldt de mogelijkheid van een huurverhoging van 5,6% (inflatie 1,6% + 4%).

De huurverhoging van huurwoningen in de vrije sector (dit zijn huurwoningen waarvan de huurprijs op datum contract al boven de liberalisatiegrens lag) wordt niet geregeld door de overheid. Deze huurverhoging is dus niet gebonden aan wettelijke regels van het ministerie.

De huurprijs van de liberalisatiegrens stijgt dit jaar weer voor het eerst met 1,7% naar € 720,42.

Huurverhoging

Dit jaar gaan de vier woningbouwverenigingen op Goeree Overflakkee fuseren. Na onderhandelingen met de twee huurdersverenigingen is besloten om de huurverhoging van alle sociale- en vrije sector huurwoningen van de woningbouwverenigingen op Goeree Overflakkee vast te stellen op 1 %. Omdat Woongoed GO al jaren het beleid voert om de huurprijs betaalbaar te houden en ook geen huurverhoging op basis van inkomen toe te passen ondersteunen wij dit van harte.

Woongoed GO zal per 1 juli 2019 de huren van al haar sociale- en vrije sector huurwoningen verhogen met  maximaal 1%. Dit percentage ligt ruim onder het percentage toegestaan door de overheid.

Uitsluitend voor sociale huurwoningen geldt:

-       Dreigt uw nieuwe huurprijs door de verhoging boven de € 720,42 uit te komen dan wordt de huur   afgetopt op € 720,42 per maand.Welke huurverhoging u precies krijgt staat in de bijlage ‘Voorstel tot verhoging van de huurprijs’.

 -       U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging indien volgens u de woningwaardering of de hoogte van de huur niet juist is. U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer de woning volgens u gebreken heeft. 


Terug naar het overzicht