Woongoed GO nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op

Woensdag 12 december 2018

 om 19.30 uur in ons kantoor aan de Landbouwweg 1 te Middelharnis

 AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 14 juni 2018         
 3. Ingekomen stukken en mededelingen         
                        - Stand van zaken fusie
 4. Begroting 2019
 5. Actuele zaken
 6. Verkiezing ledenraadsleden (zie art. 12, lid 7 van de statuten, www.woongoedgo.nl/statuten)

      Aftredend en herkiesbaar

 • Mevr. E. van Putten-Knops uit Nieuwe-Tonge 
 • Dhr. C.M. van der Jagt uit Sommelsdijk
 • Dhr. A.J.M. van der Valk uit Middelharnis              

7. Rondvraag

8. Sluiting

 De vergaderstukken kunt u afhalen op kantoor, telefonisch of per e-mail bestellen, waarna zij worden toegezonden.

 

S. van Nieuwaal, directeur-bestuurder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp          : uitnodiging                                                                           Middelharnis, november 2018

 

 

 

Woongoed GO nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op

Woensdag 12 december 2018

 

om 19.30 uur in ons kantoor aan de Landbouwweg 1 te Middelharnis

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 14 juni 2018         
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Stand van zaken fusie
 1. Begroting 2019
 2. Actuele zaken
 3. Verkiezing ledenraadsleden (zie art. 12, lid 7 van de statuten, www.woongoedgo.nl/statuten)

 

     Aftredend en herkiesbaar

 • Mevr. E. van Putten-Knops uit Nieuwe-Tonge
  • Dhr. C.M. van der Jagt uit Sommelsdijk
  • Dhr. A.J.M. van der Valk uit Middelharnis
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

De vergaderstukken kunt u afhalen op kantoor, telefonisch of per e-mail bestellen, waarna zij worden toegezonden.

 

S. van Nieuwaal, directeur-bestuurder


Terug naar het overzicht