Op de agenda stonden diverse zaken, waaronder de voorgenomen benoeming van een nieuw RvC-lid, stand van zaken haalbaarheidsonderzoek fusie, het jaarverslag en de jaarrekening en als laatste informatie omtrent actuele zaken.


Terug naar het overzicht