26 april 2018

Convenant Woonfraude

In april 2018 tekenden Woongoed GO en de gemeente GO het convenant Gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude 2018.

25 april 2018

Voortgang bouw Havenstadt

Mooie luchtfoto's van de nieuwbouw woningen in Stad aan 't Haringvliet

25 april 2018

Huurdersinformatie huurverhoging 2018

Woongoed GO zal per 1 juli 2018 de huren van al haar sociale huurwoningen en vrije sector woningen verhogen met 1,4%. Dit percentage ligt ruim onder het percentage dat is toegestaan door de overheid.

25 april 2018

Clusters garages aangeboden voor beleggers

De clusters garages zijn niet bedoeld voor individuele koop van garageboxen.

24 april 2018

Bewonersavond Oude Tonge

Dinsdag 17 april stond de bewonersavond Oude Tonge op het programma. Deze bijeenkomst vond plaats in de Grutterwei in Oude Tonge

13 februari 2018

Urgentie aanvragen

Op GO zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. Omdat er niet genoeg woningen zijn, is het belangrijk om de vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het kan voorkomen dat u dringend (andere) woonruimte nodig heeft, U kunt dan in aanmerking komen voor extra punten in verband met urgentie. Deze extra urgentiepunten worden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.